DATA JADWAL PELAJARAN

Hari : Senin
Kelas Jam Ke-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
IX A UP AK AK AA AA W W O O
IX B UP N N S S AA AA W W
IX C UP Q Q I I AF AF X X
IX D UP Y Y W W AE AE AF AF
IX E UP AE AE U U C C K K
IX F UP AM AM AM AJ U U C C
VII A UP B B AR AR S S AN AR
VII B UP K K B B AI AI S S
VII C UP AC AC Z Z K K AI AI
VII D UP M M AC AC T T AJ AJ
VII E UP A A X X L L AO AO
VII F UP O O M M AJ AJ AB AB
VIII A UP E E AO AO M M K K
VIII B UP I I N Y Y AN Z Z
VIII C UP D D J J AO AO I I
VIII D UP U U AN D J J V V
VIII E UP AN L L AK AK D Q Q
VIII F UP G G G AN V V D D
Hari : Selasa
Kelas Jam Ke-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
IX A N N E V V S S X X
IX B E E X X AA AD AD S S
IX C S S N B B O O W W
IX D Q Q AA O O J J Y Y
IX E I I J J AM AM AM AE AE
IX F AA AA W W AE AE AA Q Q
VII A AH AH B AD AD AQ AQ Z Z
VII B B O O Z Z T T AH AH
VII C AD AD M M AH AH AE T T
VII D AM AM AM AC AC AO AO K K
VII E M M L L K Z Z AR AR
VII F AC AC A A AR AR AR M M
VIII A W W AQ AQ N AB AB AF AF
VIII B G G G U U AF AF AQ AQ
VIII C AQ AQ AG Q Q U U AG AG
VIII D D D K K AG AG AG AO AO
VIII E C C AO AO G G G D D
VIII F L L C C D V V AB AB
Hari : Rabu
Kelas Jam Ke-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
IX A E E V V G G G H H
IX B G G G E E H H AF AF
IX C I I S S B N N AA AA
IX D B B Z Z AM AM AM AD AD
IX E C C W W AF AF AE Z Z
IX F Z Z U U J J AF C C
VII A S S B B AD AD AC AC AH
VII B AM AM AM AO AO S S AQ AQ
VII C AQ AQ AD AD AC AC AH AE AE
VII D M M AH O O AQ AQ X X
VII E AC AC AQ AQ AH X X T T
VII F AH K K M M T T AO AO
VIII A N N T T AA AA AA M M
VIII B AO AO AA AB AB Y Y N N
VIII C AP AP D Y Y I I U U
VIII D U U AL AL AP Q Q D D
VIII E AB AB L L V V AL AL AP
VIII F AL AL AP D D C C AB AB
Hari : Kamis
Kelas Jam Ke-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
IX A APEL E E AA S S AJ Q Q
IX B APEL Q Q O O N Z Z AJ
IX C APEL AJ AF Z Z X X I I
IX D APEL AF AJ AD AD J J H H
IX E APEL U U J J AA AA AJ AF
IX F APEL AE AE V V H H C C
VII A APEL S S T T AC AC AO AO
VII B APEL B B AH AE AE AD AD AN
VII C APEL AM AM AM AO AO AN O O
VII D APEL AH AH AN AJ AJ D D D
VII E APEL A A AC AN AH AH M M
VII F APEL AN L L AM AM AM AH AH
VIII A APEL G G G I I N AN N
VIII B APEL I I N N T T K K
VIII C APEL W W Y Y AN AP L L
VIII D APEL Y Y AP AP V V W W
VIII E APEL AP AP C C AG AG AB AB
VIII F APEL AO AO K K L L AG AG
Hari : Jumat
Kelas Jam Ke-
1 2 3 4 5
IX A X X AF Z Z
IX B S S E AK AK
IX C AA N N S S
IX D AE B B Y Y
IX E Q Q C C AA
IX F J J U V V
VII A O O AI AI AC
VII B AD AD AE AR AR
VII C M M AC AE AE
VII D AC AR AR M M
VII E AR L L O O
VII F Z Z AB AB L
VIII A E E I I AF
VIII B AF AA AA U U
VIII C G G G D D
VIII D U Y Y T T
VIII E K K AG W W
VIII F AK AK AP AP AG
Hari : Sabtu
Kelas Jam Ke-
1 2 3 4 5 6 7
IX A N N S S AF AF N
IX B AF AD AD N N X X
IX C B B AK AK G G G
IX D AK AK B AA AA AE AE
IX E O O H H U I I
IX F AE AF AF O O AK AK
VII A AM AM AM K K AI AI
VII B AI AI AR AE AE S S
VII C AR AR AI AI AR M M
VII D X X Z Z D D AR
VII E M M AC AC AM AM AM
VII F AC AC L L AC H H
VIII A Z Z E M M AB AB
VIII B U W W AB AB Y Y
VIII C Y Y U J J T T
VIII D G G G Y Y J J
VIII E C C D D L V V
VIII F Q Q C C W W L


KODE GURU
Kode Nama Mata Pelajaran Tugas Tambahan
A Drs. Muhammad Iriyadi                                 Bahasa Inggris                                                                     
AA Siti Ianatush Sholihah, SS.                     Bahasa Arab                                                                                 
AB Eni Triana, SE.                                             Ilmu Pengetahuan Sosial                                                         
AC Didik Krisdiyanto,S.Si                                     Matematika                                                                 
AD Rohmat Bekti Nugroho,S.Pd                                 Bahasa Inggris                                                                     
AE Isfi Muzari,S.Pd,M.Pd                                         Ilmu Pengetahuan Alam                                                             
AF Ani Susilawati,S.Pd                         Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan                                                                             
AG Endang Supeni, S.Pd                         Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan                                                                             
AH Sri Suwantini, S.Pd                         Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan                                                                             
AI Drs. Bambang Sutrisno                                             Ilmu Pengetahuan Sosial                                                         
AJ Ina Sulistiyani, A. Md                                 Bahasa Inggris                                                                     
AK Herdy Arief Wibowo                                                     Prakarya                                                 
AL Lina Susanti,S.Sn                                                 Seni Budaya                                                     
AM Muchlis Setyabudi,S.Pd                                                             Pendidikan Jasmani dan Kesehatan                                         
AN Fajar Kurniawati, S.Pd                                                         Bahasa Jawa                                             
AO Dwi Astuti,S.Pd.I         Al Quran Hadits                                                                                             
AP Ahmad Afif                     Bahasa Arab                                                                                 
AQ Ariani                                                 Seni Budaya                                                     
AR Nina T                     Bahasa Arab                                                                                 
B Dra. Otik Kurniyati                                     Matematika                                                                 
C Prapti Wahyuni, S.Pd.                             Bahasa Indonesia                                                                         
D Suwarsono, S. Pd                                         Ilmu Pengetahuan Alam                                                             
E Kiscoyo, S.Pd.                                     Matematika                                                                 
F Dra. Widyawati Rita Dewi                                                                                                      
G Karmiyo, S.Pd.                                                             Pendidikan Jasmani dan Kesehatan                                         
H Agus Suryanta, S.Pd.                                                 Seni Budaya                                                     
I Drs. Supardi                                 Bahasa Inggris                                                                     
J Eni Mujiharti, S.Pd.                                             Ilmu Pengetahuan Sosial                                                         
K Tukiyono, S.Pd.I.                 Sejarah Kebudayaan Islam                                                                                     
L Sutini, S.Pd.                                     Matematika                                                                 
M Tutik Budiarti,S.Pd                             Bahasa Indonesia                                                                         
N Romiyati Dwi Lestari, S.Pd.                                         Ilmu Pengetahuan Alam                                                             
O Rr.Siti Zubaidah W,S.Ag.     Akidah Akhlak                                                                                                 
P Siti Nurrohmah, S.Pd.                                                                                                      
Q Dedy Mustadjab,S.Pd.I,MA     Akidah Akhlak                                                                                                 
R Nuryani Ika Ria,S.Pd                                                                                                      
S Herni Purwaningsih, S.Pd.                             Bahasa Indonesia                                                                         
T Hj. Yeny Indrayanti, S.Pd.                                                     Prakarya                                                 
U Sulastri, S.Pd, MSc                                     Matematika                                                                 
V Hj.Sri Wahyuni S ,S.Pd                                 Bahasa Inggris                                                                     
W H. Ismail, S.Ag.         Al Quran Hadits                                                                                             
X Cahya Widya Purnama,S.Pd                                             Ilmu Pengetahuan Sosial                                                         
Y Khori Suhadaningsih, S.Pd.                             Bahasa Indonesia                                                                         
Z Rohmad Gunaidi, S.Pd.I.             Fiqih